ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Технологични планове към открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 31-05-2012

Технологични планове към документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен", открит със Заповед № 163/30.05.2012г.

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 30-05-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 29-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |