ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (281)

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

Заповед №281 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Славейно (282)

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

Заповед №282 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

относно усвояване на пострадала дървесина от корояди.

Документация за участие    |