ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Славейно (296)

Дата на публикуване на обявата: 08-08-2016

Заповед №296 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 08-08-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 03-08-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |