ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление- ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 24-08-2016

До всички заинтересовани страни относно допълнително инвентаризирани количества дървесина,които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно (2052)

Дата на публикуване на обявата: 16-08-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (295)

Дата на публикуване на обявата: 08-08-2016

Заповед №295 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1629.

Документация за участие    |