ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно (1600)

Дата на публикуване на обявата: 07-09-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 31-08-2016

До всички заинтересовани страни относно допълнително инвентаризирани количества дървесина,които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата.

Документация за участие    |    


Заповед №331 - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 31-08-2016

Провеждане на открит конкурс с предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СЛАВЕЙНО””

Документация за участие    |