ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно (410)

Дата на публикуване на обявата: 11-10-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Славейно (362)

Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

Заповед №362 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за транспортиране на дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно (607)

Дата на публикуване на обявата: 15-09-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |