ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (217)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №217 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1606, 1627, 1628.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 16-06-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |