ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (255)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповед №255 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1631.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Славейно (216)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №216 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1606, 1626, 1627, 1628.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (218)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №218 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1630, 1631, 1632.

Документация за участие    |