ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 13-03-2012

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Частично прекратяване на процедура в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 08-03-2012

Частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт, поддръжка и годишен технически преглед на МПС"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 28-02-2012

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортименти от ДГТ

Документация за участие    |