ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 23-03-2012

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 19-03-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване на офис техниката и компютърните системи на ТП „ДГС Славейно”, включващо профилактика, ремонт, и поддръжка на офис техниката"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 15-03-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |