ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Славейно (249-251)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповеди №249-251 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1626, 1627, 1628.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Славейно (252)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповед №252 за прекратяване на Открит конкурс за добив на действително добити количества дървесина - Обект №1606.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (253-254)

Дата на публикуване на обявата: 11-07-2016

Заповеди №253-254 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1630, 1632.

Документация за участие    |