ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 12-08-2015

Заповед №262 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обект №1510

Документация за участие    |    


Дърва за огрев - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 11-08-2015

Oпределени количества дърва за огрев както и цени за продажба, които ще се предоставят на местното население.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

Заповед №243 за провеждане на открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обект №1510

Документация за участие    |