ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Прекратяване на открит конкурс в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 10-09-2014

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 04-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 04-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |