ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 14-09-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |