ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 30-07-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2015

Заповед №235 за прекратяване на открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обект №1509

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 27-07-2015

Заповед №236 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогозни количества добита дървесина - Обект №1509

Документация за участие    |