ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Славейно (173-174)

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2016

Заповеди №173-174 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1616, 1617.

Документация за участие    |