ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Славейно (153)

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2016

Заповед №153 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1616, 1617.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДГС Славейно (128-129)

Дата на публикуване на обявата: 30-03-2016

Заповеди №128-129 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1616, 1617.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (118-121)

Дата на публикуване на обявата: 25-03-2016

Заповеди №118-121 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - Обекти №1616, 1617, 1618, 1619.

Документация за участие    |