ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Обявление - ДГС Славейно

Дата на публикуване на обявата: 10-06-2015

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2015

относно инвентаризирани количества дървесина за добив и ползване

Документация за участие    |    


Обявление

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2015

във връзка с усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природното бедствие през м. март 2015 г.

Документация за участие    |