ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел. 03027/2218
факс 03027/2219
e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Славейно(1509)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Продажба на дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Славейно(1509,1510,1514)

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Продажба на дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Славейно(обекти-1507,1509,1510,1514)

Дата на публикуване на обявата: 17-12-2014

Добив на дървесина

Документация за участие    |