ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Славейно (216)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №216 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1606, 1626, 1627, 1628.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (218)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №218 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1630, 1631, 1632.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (217)

Дата на публикуване на обявата: 21-06-2016

Заповед №217 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1606, 1627, 1628.

Документация за участие    |