ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Славейно


Контакти :

ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”
с.СЛАВЕЙНО
П.К. 4747
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
тел./факс 03027/2218

e-mail :
dgsslaveino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДГС Славейно (470)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Обявление за сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Обявление от ДГС Славейно (200)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Обявление от ДГС Славейно (916)

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |